Leonbergerkennel
From Kalua's SpiritKalua

Mei 2009

Limit
Airam
Miles

KALUA & AIRAM

KALUA
maart 2010Oja
Tekstvak: UITSLAGEN  fokselectie onderzoeken
 
*Bendis Kalua v Lizjernanjo 	 	 	 LPN1 N/N (free)  HD-A  ED-vrij  ECVO-oogond. Vrij v erfelijke oogziekten
*Airam vom Nordlicht 	  	 	 	 LPN1 N/N (free)  HD-A  ED-vrij  ECVO-oogond. Vrij v erfelijke oogziekten
*Fimofreje honnepon (Femi) 	 	 	 LPN1 N/N (free)  HD-C  ED-vrij ECVO-oogond. Vrij v erfelijke oogziekten
*Lucky Limit from Kalua’s Spirit  	 	 LPN1 N/N (free)  HD-A  ED-vrij  ECVO-oogond. Vrij v erfelijke oogziekten
*Marjac’s Ingram from Kalua’s Spirit(Miles) 	 LPN1 N/N (free)  HD-A  ED-vrij  ECVO-oogond. Vrij v erfelijke oogziekten
*Lucky Lotus from Kalua’s Spirit (Lobbes)	 LPN1 N/N (free)  HD-A  ED-vrij  ECVO-oogond. Vrij v erfelijke oogziekten
 Marjac’s Joram from Kalua’s Spirit (Torix)   LPN1 N/N (free)  HD-A  ED-vrij  ECVO-oogond. Vrij v erfelijke oogziekten
*Marjac’s Elmi from Kalua’s Spirit(Myra)     LPN1 + 2 N/N (free)  HD-A  ED-vrij  ECVO-oogond. Vrij v erfelijke oogziekten
Omega Ormi from Kalua’s Spirit (Oja)		 LPN1 + 2 N/N + LEMP N/N (free)  HD-A  ED-vrij  ECVO-oogond. Vrij v erf. oogziekten
*Rosa K-Nine Rowin from Kalua’s Spirit (Doortje)LPN1 + 2 N/N (free)  HD-A  ED-vrij  ECVO-oogond. Vrij v erfelijke oogziekten
Umi Upendo Urmi from Kalua’s Spirit (Bux)    LPN1 + 2 N/N (free) + LEMP N/N (free)  HD-A ED-VRIJ  ECVO-oogond.  Vrij v               						  erfelijke oogziekten  

Allen zijn geslaagd voor de exterieurkeuring en gedragstest.
Honden die niet bij ons wonen...klik hierMILESDoortje (Rowin)
OjaBUX